Campanie de informare-recrutare grup țintă, 21.07.2015, loc. Bistra

 

Asociaţia Montana Moţilor Alba-Iulia a organizat marţi, 21 iulie 2015, o întâlnire cu grupul ţintă la Bistra, în vederea identificării şi recrutării beneficiarilor  în proiectul “Economie socială – din Ţara Moţilor până-n Ţara Zarandului”.

Întâlnirea a avut loc în intervalul orar 17.00-20.00, timp în care 31 de persoane au fost luate în evidenţă de asociaţie, prin întocmirea dosarelor individuale cu datele personale, opţiunea în ceea ce priveşte cursurile de formare profesionale, precum şi apartenenţa la grupul ţintă.

Responsabilul  grup  ţintă, dna Cornelia Lidia Ştefănescu a informat persoanele prezente la workshop în legătură cu activităţile proiectului, iar managerul proiectului dna Minerva Ciufu, le-a vorbit despre oferta profesională. Pentru facilitarea găsirii unui loc de muncă, şomerii au fost îndrumaţi spre cursurile de tâmplar universal, operator introducere, prelucrare şi validare date, îngrijitor bătrâni la domiciliu şi competenţe anteprenor.

Proiectul “Economie socială – din Ţara Moţilor până-n Ţara Zarandului”, finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu ID-ul 147340, este dedicat promovării şi dezvoltării economiei sociale şi conduce la înfiinţarea a 7 structuri ale economiei sociale şi la crearea a 31 noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile şi pentru alte persoane din categoria grupurilor ţintă.

Până în prezent s-au desfăşurat activităţi de promovare, informare şi diseminare proiect, campanie de identificare şi recrutare beneficiari.

Categoriile după care au fost repartizaţi oamenii în grupul ţintă au fost: asistenţi personali, familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei, lucrători sociali, manageri ai întreprinderilor sociale, persoane care locuiesc în comunităţi izolate, persoane de etnie romă sau îngrijitori.

There is no theme selected or the theme was deleted.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României