Prezentare proiect

 Investeşte în oameni!
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 6 – “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: “Economie socială – din Ţara Moţilor până-n Ţara Zarandului”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/173/6.1/S/147340
Beneficiarul proiectului: Asociația Montana Moților
Perioada de implementare a proiectului: 05.01.2015-31.12.2015
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 5.297.766,74
Finanțare contractată prin AM POSDRU: 5.189.214,46
Contribuția partenerilor: 108.552,28

 

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul îşi propune înfiinţarea şi dezvoltarea unor structuri specifice ecnomiei sociale  şi facilitarea ocupării grupurilor vulnerabile ca pincipali vectori de creştere a gradului de incluziune socială şi de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Furnizarea de servicii de consiliere psihologică pentru dezvoltare personală şi creşterea stimei de sine, mediere şi orientare profesională pentru un număr de 150 de persoane (118 persoane vulnerabile şi 32 ale GT).

Dezvoltarea comtetenţelor grupurilor dezavantajate prin FP a unui nr. de 60 persoane în meserii şi ocupaţii cerute pe piaţa muncii, cu furnizarea suportului social astfel încât acestea să capete încredere şi să se integreze în ecomonomia socială.

Consolidarea capacităţiilor şi a cunoştiinţelor GT prin furnizarea de instruire, asistenţă şi stimulare în iniţierea şi dezvoltarea de afaceri sociale pentru un număr de 16 persoane finalizate cu competiţia “Bursa intreprinderilor sociale”.

Înfiinţarea de către solicitant şi partener a 7 SES-uri, din care 5 SES în mediul rural şi 2 SES în mediul urban care să presteze servicii către populaţie, să valorifice produsele economiei sociale şi să ofere 31 de locuri de muncă permanente pentru persoane din grupul ţintă, din care 67,74% pentru persoanele vulnerabile.

Promovarea şi dezvoltarea economiei sociale prin realizarea şi activarea în cadrul paginii WEB a proiectului a unei Reţele de colaborare între actorii sociali implicaţi: aplicant – grup ţintă – angajaţi SES + alţi factori sociali în scopul integrării sociale durabile a persoanelor din grupurile vulnerabile în economia socială.

Pentru buna desfășurare a managementului proiectului, echipa de implementare va elabora: o procedură de monitorizare internă, o procedură de identitate vizuală, un plan de management al proiectului, un plan de riscuri, o procedură de comunicare în cadrul proiectului și o procedură de achiziții.

Contextul proiectului:

Proiectul se adresează persoanelor vulnerabile din satele de munte izolate pentru a-i ajuta să se asocieze voluntar, să înfiinţeze structuri de economie socială prin care să contribuie la crearea de locuri de muncă şi să desfăşoare activităţi cu caracter social şi activităţi economice contribuind la dezvoltarea economică şi socială.

Resursele economice din zona ţintă precum: fructele de pădure, izvoarele cu apă potabilă, flora şi bogăţiile rusitice, dar şi resursele umane, vor fi valorificate prin asocierea voluntară a grupurilor de persoane din aceste sate, în structuri de econmie socială, iar rezultatul va fi reprezentat de creşterea veniturilor, de integrarea în muncă a grupurilor vulnerabile, de creşterea economică.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României