Activitățile proiectului

ACTIVITATEA A1. Managementul proiectului
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A1.1  Întâlnirea partenerilor, actualizare plan de acțiune și calendar de implementare
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A 1.2 formarea și instruirea echipei, stabilirea responsabilităților si întocmire fișe post
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A 1.3 Amenajarea și dotarea sediilor proiectului
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A1.4 Coordonarea desfășurării tuturor activităților potrivit graficului activităților
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A1.5 Evaluarea și monitorizarea lunară a indicatorilor și a rezultatelor activităților
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A1.6 Raportare tehnică și financiară
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A1.7 Auditarea proiectului
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A1.8 Coordonarea derulării activității de achiziții publice
ACTIVITATEA A1, subactivitatea A1.9 Ședințe de management lunare (12 luni).
ACTIVITATEA A2. Achiziții publice
ACTIVITATEA A2, subactivitatea A 2.1 Elaborare documentem conform normelor de achiziție și legislației în vigoare
ACTIVITATEA A2, subactivitatea A2.2  Lansare licitație publică pentru bunurile și seviciile aprobate prin bugetul proiect
ACTIVITATEA A2, subactivitatea A2.3 Efectuare licitație directă, după caz, conform instrucțiunilor și legislației
ACTIVITATEA A2, subactivitatea A2.4 Evaluare oferte și contractare bunuri și servicii
ACTIVITATEA A3. Activități de promovare, informare și diseminare proiect
ACTIVITATEA A3, subactivitatea A 3.1 Patru evenimente de informare: Conferința de presă inițială și materiale publicitare specifice lansării de proiect, 8 seminarii promovare, vizibilitate și publicitate
ACTIVITATEA A3, subactivitatea A3.2 Realizare: broșuri, pliante,  afișe privind ec. socială, oportunități oferite gr vulnerabile, ce vor fi distribuite, direct,  inclusiv în satele izolate ale loc. vizitate
ACTIVITATEA A3, subactivitatea A3.3 1 WEB site al proiectului, cu informații privind obiective, activități și rezultate
ACTIVITATEA A3, subactivitatea A3.4 Realizare web:”Rețea de colaborare in Ec. Socială”, activată lunar
ACTIVITATEA A3, subactivitatea A3.5 Organizarea a 2 evenimente de diseminare a rezultatelor privind ec. socială: cu ocazia bursei intrep. sociale și a începerii activității celor 7 SES;
ACTIVITATEA A3, subactivitatea A3.6 Eveniment mediatizare, organizat la finalul proiectului: Buletin informativ, „Raport asupra satisfacției beneficiarilor”; Conferința de presă finală
ACTIVITATEA A4. Campanie de identificare și recrutare beneficiari pentru susținerea participării la activitățile proiectului și înființarea a 7 SES
ACTIVITATEA A4, subactivitatea A4.1 promovarea economiei sociale prin materiale informative și diseminare de informații
ACTIVITATEA A4, subactivitatea A4.2. Deplasarea în teren, inclusiv în sate izolate, pentru informare directă și conștientizare beneficii.
ACTIVITATEA A4, subactivitatea A4.3 Organizare și desfășurarea, unui număr de 8 seminarii tematice în cele 2 regiuni,  privind beneficiile dezvoltării economiei sociale, a participării la activitățiile proiectului și identificarea potențialilor beneficiari
ACTIVITATEA A4, subactivitatea A4.4 Colaborare cu actorii sociali din comunitățiile selectate, recrutarea persoanelor din Grupul Țintă și intocmirea de liste a potențialilor beneficiari
ACTIVITATEA A 5. Selecția grupurilor țintă, implicare și menținere în proiect
ACTIVITATEA A5, subactivitatea A5.1 Se selectează grupurile țintă, avându-se grija că acestea sa dovedească apartenența la categoriile eligibile prin documente personale
ACTIVITATEA A5, subactivitatea A5.2 Completare baze de date. Selecția finală a beneficiarilor direcți, 150 pers.
ACTIVITATEA A5, subactivitatea A5.3. Stabilirea pachetului de servicii de consiliere psihologică
ACTIVITATEA A5, subactivitatea A5.4 Planificarea serviciilor și informarea Grupului Țintă
ACTIVITATEA A5, subactivitatea A5.5 Activități de gestionare, implicare și menținere în proiect a Grupului Țintă
ACTIVITATEA A.6. Servicii de consiliere psihologică
ACTIVITATEA A6, subactivitatea A6.2 Instruire activă în tehnici de căutare a unui loc de muncă
ACTIVITATEA A6, subactivitatea A6.3 Medierea electronică și informare privind oportunitățile de ocupare în economia socială, local/regional
ACTIVITATEA A6, subactivitatea A6.4. Asistență psihologică pentru dezvoltare personală, integrare socială, valorificarea oportunităților și implicare în activități specifice structurilor economiei sociale
ACTIVITATEA A6, subactivitatea A6.5 Identificarea nevoilor personale de instruire în afaceri pentru 16 persoane, de formare profesională pentru 60 de persoane și recomandarea programelor de formare profesională în conformitate cu profilul aptitudinal și domeniile de interes ale economiei sociale
ACTIVITATEA A.7 Cursuri de formare profesională în ocupații adecvate economiei sociale (subcontractată)
ACTIVITATEA A7, subactivitatea A7.1 Formare profesională în ocupația ”Tâmplar universal” (24 persoane) cu durata de 720 de ore , instruire practică, nivel 2 de calificare.
ACTIVITATEA A7, subactivitatea A7.2 Formare profesională în ”Operator pe calculator electronic și rețele”, preponderent, interactiv, practică 70%, compus din 5 module cu durată de 150 de ore, pentru 20 de persoane
ACTIVITATEA A7, subactivitatea A7.3 Formare profesională în ”Îngrijitor copii și bătrâni la domiciliu” 16 persoane, Nivel 1 de calificare cu durata de 360. Tematica, conținutul, metodologia, planificarea și evaluare cursuri de planificare sunt responsabilitatea furnizorilor autorizați și se vor derula conform contractului de servicii și a nomelor legale. În urma absolvirii cursurilor de formare profesională, participanții vor primi ”Certificat de absolvire” recunoscut de MMFPS și MECT și vor dobândi competențe în conformitate cu standardul ocupațional, recunoscute pe întreg teritoriul Uniunii Europene
ACTIVITATEA A.8 Instruire și asistență pentru inițierea de întreprinderi sociale (subcontractată)
ACTIVITATEA A8, subactivitatea A8.1 Elaborare și multiplicare ”Ghidul  antreprenorului din economia socială” 16 bucăți – material suport
ACTIVITATEA A8, subactivitatea A8.2 Curs de instruire ”Antreprenor în economia socială” ce vizează: Legea economiei sociale, Mecanisme de creștere economică, Serviciile și economia socială, Plan de afaceri în economia socială, Rol TIC în afaceri, pentru 16 persoane; Evaluare competențe dobândite; Obținere ”Certificat de absolvire” și supliment descriptiv
ACTIVITATEA A8, subactivitatea A8.3. Servicii de consultanță și asistență individuală și de grup pentru realizare planuri de afaceri sociale și pentru finanțare structuri ale economiei sociale, altele decât SES-urile înființate prin proiect
 ACTIVITATEA A8, subactivitatea 8.4 Competiția ”Bursa întreprinderilor sociale” lansată în rândul participanților, ca mecanism de inițiere și dezvoltare de structuri ale economiei sociale. Desfășurarea competiției, selecția unui număr de 8 proiecte de înființare și dezvoltare de întreprinderi sociale, acordare premii
 ACTIVITATEA A8, subactivitatea  8.5 Monitorizare
 ACTIVITATEA A.9 Ajutor de minimis pentru înființare SES
ACTIVITATEA 9, Subactivitatea  9.1. Înființarea structurilor de economie socială
ACTIVITATEA 9, Subactivitatea 9.2  Crearea a 31 locuri de muncă
ACTIVITATEA 9, Subactivitatea 9.3 Colaborare și monitorizare în relația cu SES prin expert monitorizare
ACTIVITATEA A.10. Rețea de colaborare între actori regionali/ locali, naționali și transnaționali și SES (subcontractată)
ACTIVITATEA 10, Subactivitatea  10.1. Realizare web site-ului proiectului, platforma online, design, conținut rețea, link-uri informare
ACTIVITATEA 10, Subactivitatea 10.2 Colaborare intre Solicitant-Managerii SES – Angajați – Actorii sociali
ACTIVITATEA 10, Subactivitatea 10.3 Mentenanța website-ului ”Rețea de colaborare în economia socială”
ACTIVITATEA A.11. Evaluarea finală a rezultatelor proiectului
ACTIVITATEA 11, Subactivitatea  11.1 Evaluarea satisfacției beneficiarilor prin aplicarea de chestionare și realizare ”Raport privind satisfacția beneficiarilor”
ACTIVITATEA 11, Subactivitatea 11.2. Realizare ”Buletin informativ” și rapoarte financiare și narative
ACTIVITATEA 11, Subactivitatea 11.3. Se organizează un eveniment de mediatizare la finalul proiectului, în cadrul căruia se prezintă rezultatele, se distribuie materiale și se promovează rezultatele
ACTIVITATEA 11, Subactivitatea 11.4 ”Conferință de presă finală”
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României