Grup țintă

Structura grupului țintă:

Asistenţi personali 4
Familii cu peste 2 copii 24
Familii monoparentale 6
Femei 32
Lucrători sociali 9
Manageri ai întreprinderilor sociale 16
Persoane care locuiesc în comunităţi izolate 46
Persoane de etnie roma 10
Ingrijitori 3
TOTAL 150
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României