SES 2 – Asociația Casa Sf. Nicolae

Activitati desfasurate in cadrul SES 2 – Asociatia Casa Sfantul Nicolae
august 2015

1. Evidenta situatiei angajatilor SES 2 – Asociatia Casa Sfantul Nicolae
– Incadrare juridica conform contractului individual de munca
– Apartenenta la grupul tinta
– Apartenenta la grupul vulnerabil

2. Intocmirea unui pliant informativ cu privire la activitatea SES 2:Pliant

3. Intocmirea fisei de post a Managerului SES 2 si a Psihologului Fisa Postului

4. Intocmirea documentatiei de acreditare a SES 2 ca furnizor de servcii sociale:
– Cerere de acreditare
– Angajament furnizor servicii sociale
– Organigrama asociatiei
– Certificat de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial
– Certificat de inregistrare fiscala
– Decizie de alocare spatiu pentru proiect
– Fisa de autoevaluare
– Regulament de organizare si functionare
– Cv-uri si copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala – calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor sociale

Pentru informații suplimentare puteți consulta site-ul dedicat structurii de economie socială SES 2 – Asociația “Casa Sfântul Nicolae”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României