SES 3 – Cabană turistică montană

Înființare și funcționare:
– este structură de economie socială fară personalitate juridică, care funcționează în cadrul Asociației Montana Moților ca activitate economica cod CAEN 5520
– ține evidența contabilă separată
– existența va fi atestată ca activitatea noua initiată de solicitant, ca punct de lucru prin Declarație de mențiuni înregistrată la organul fiscal ca plătitor de impozit pe profit
Rezultate:
– SES 3 entitate nou creată fără personalitate juridică
– Numar de locuri de muncă create: 4 ( lucrător în turism, agent turism, expert promovare marketing, manager SES)
Obiective:
– Asociația Montana Moților nu a desfăsurat activități economice și are nevoie de surse de finanțare pentru susținerea serviciilor sociale și educaționale acordate GT
Valoare ajutor de minimis solicitat: 424.355 LEI din care:
– Asistență financiară nerambursabilă solicitată 415.867,90 lei
– Contribuția solicitantului: 8.487,10 lei
Activități:
1. Înființarea SES 3 “ Cabană turistică montană”
– Achiziția unei firmei de consultanță
– Stabilirea locației și a scopului
– Elaborare documente înființare și funcționare
– încheierea contractului de comodat
– realizarea achizițiilor pentru dotare SES
– definitivarea dosarului fiscal
– autorizarea ca prestator de servicii turistice
2. Servicii de consultanță în beneficiul SES 3
– Elaborare strategie de dezvoltare a SES pe urmatorii 3 ani privind propuneri de proiecte privind oferirea de pachete de servicii turistice
3. Publicitate si marketing
– Conectare la rețea informatică
– Informare si publicitate , dezvoltare Pag WEB a cabanei turistice montane
4. Managementul resurselor umane si al serviciilor:
– Formarea resurselor umane angajate
– Elaborare fișe post
– Gestionarea serviciilor de administrare clădire si de arhivare
Descrierea principalilor clienți:
– Turiști de toate vârstele, iubitori ai turismului montan, ai turismului alpin, traseelor turistice montane, care au nevoie de cazare de scurtă durată, zilnică sau săptămânală
– Turiști din țară și străinătate, aflați in stațiunile turistice, dornici de excursii și drumeții montane cu durata de 2-3 zile și au nevoie de cazare
– Vizitatorii ai satelor, comunelor și orașelor din Țara Moților, care au nevoie de cazare și/sau spații pentru pregatirea sau servirea mesei
– Turiști sau sportivi care practică alpinismul, zborul cu parapanta sau ciclism, care au nevoie de cazare
– Agenții turistice care oferă pachete turistice montane, ce include trasee turistice spre ariile natural protejate și cazare
Desfacerea serviciilor:
– Serviciile vor fi oferite în regim de rezervare a locurilor, camera fiind disponibila de la la ora 14 în ziua sosirii, iar aceasta trebuie eliberată de catre client nu mai târziu de ora 12 în ziua plecării
– Se va colabora cu agenții de turism și tur-operatori care organizează excursii, serviciile fiind oferite pe baza contractului încheiat cu agenția si SES 3
– Cazarea ca serviciu al pensiunii va fi oferit în system “cu mic dejun inclus”
Planul de vânzări:
– Se oferă locuri de cazare în camere cu 3-4 paturi, living grupuri sanitare, bucătărie modern
– Facilități complementare: acces la internet, spațiu de joaca pt copii, acces la culesul de plante medicinale și fructe de pădure
– Ses 3 va fi conectată la sistemele regionale/ naționale/ internaționale de oferte turistice cu acces on-line, va avea Web-site atrăgător și diversificat
– Se vor folosi materiale promoționale
Sustenabilitatea locurilor de muncă:
– contractele de muncă vor fi înregistrate pe perioada nedeterminată și menținute pe o perioadă mai mare de 12 luni
– locurile de muncă vor fi susținute prin veniturile financiare obținute de SES
– se dezvoltă o rețea de colaborare între SES-uri și alți agenți economici, în vederea lărgirii sferei serviciilor.
– Prin intermediul site-ul se va realiza promovarea rețelei de colaborare precum și vanzarea online a serviciilor.

Pentru informații suplimentare puteți consulta site-ul dedicat structurii de economie socială SES 3 – Cabană turistică montantă

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României