SES 6 – Societatea producătorilor de produse bio-ecologice

 

Inființare si funcționare:

                 –  este structură de economie sociala cu personalitate juridica distinctă,rezultat al proiectului, care funcționează în cadrul P1 Primăria Buceș

                 –  toate cheltuielile de înfiinţare , dezvoltare, funcţionare vor fi efectuate de către aceasta, în

nume propriu şi vor fi înregistrate distinct în propria contabilitate

                 – cadrul legal de înființare : Legea nr.1 din 21/02/2005 privind Org.și funcționarea cooperației

 

Rezultate:

                 –   SES 6 entitate nou creată

                 –  Număr de locuri de muncă create:6 (1 manager SES + administrator/secretariat + 4 lucrători comerciali)

 

Obiective:

        –  Producția de produse bio-ecologice și valorificarea lor

 

Valoare ajutor de minimis solicitată:756.146,00 lei, respectiv171.753,88 Euro

 

Activitați:

       1. Inființare SES 6″SOCIETATEA PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE BIO-ECOLOGICE”

                 –  Stabilirea sediului într-un sat din loc.Buceş

                 –  Elaborare documente înființare și demersuri înreg.juridică

                 –  Efectuare lucrări de renovare-modernizare

                 –  Realizarea achizițiilor pentru dotare

                 – Definitivarea dosarului fiscal

       

         2. Servicii integrate de informare si consultanță:

                 – Elaborare strategie de dezvoltare SES pe următorii 3 ani

 

   3.    Publicitate și marketing:

                 – Conectare la rețele informatice

                 – Informare și publicitate , marketing, turistic , dezvoltare pagină web

 

         4. Servicii de management:

                – Asistența managerială

                 – Gestionarea serviciilor și veniturilor

 

Sustenabilitatea instituțională:

 a) Segmentul de piață

– produse obţinute:fructe de pădure congelate, compoturidin fructe de pădure, siropuri din afine, mure, ymeură, măceşe, fragi

– oferta românească de fructe de pădure este limitată, deşi România dispune de un important potenţial al producţiei de fructe de pădure, iar cererea este mare

b) Date privind concurenţa

 în prezent, în zona ţintă de localizare a SES nu este înregistrată nici o societate cu

obiectul de activitate de valorificare a fructelor de pădure şi de obţinere de produse bio-ecologice

c) Desfacerea serviciilor

– livrarea produselor va fi declanşată de acţiuni promoţionale

– având în vedere că produsele SES, în ce priveşte calitatea, aspectul, ambalajele etc.sunt diferite faţă de alte produse din ţară,reprezintă un avantaj

d) Planul de vânzări

– lansarea produselor pe piaţă va fi sub semnul publicităţii

 

Sustenabilitatea financiară

– pentru continuarea proiectului, sustenabilitatea financiară vine din interior, din veniturile obținute în urma valorificării produselor

– sursele de finanțare vor fi veniturile obținute , profitul net

– sursa de alimentare cu apă va fi gratuită, iar agentul termic va funcţiona pe bază

de combustibil lemnos

 

 Sustenabilitatea locurilor de muncă nou create prin proiect

 

Toate locurile de muncă nou create prin proiect , vor fi înregistrate în REVISAL prin contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României