SES 7 – Rural Consulting Buceș

 

Inființare si funcționare:

este structură de economie sociala cu personalitate juridica distinctă,rezultat al proiectului,care funcționează în cadrul P1 Primăria Buceș

–  va funcționa independent de P1 ,toate cheltuielile de înființare ,dezvoltare,funcționare vor fi efectuate de către aceasta , în nume propriu și vor fi înregistrate distinct în propria contabilitate

–   cadrul legal de înființare : Legea nr.31/1990  privind Societatile Comerciale

 

Rezultate:

–   SES 7 entitate nou creată

–  Număr de locuri de muncă create: 5 (1 manager SES + administrator/secretariat + 3 consultanti/tehnicieni )

 

Obiective:

–  Informarea cetatenilor din zona Buces si imprejurimi cu privire la dezvoltarea sectorului forestier si pisicol,valorificarea potentialului natural al zonei , prin accesarea de fonduri de catre locuitorii din zona dar si initierea acestora cu privire la cultivarea terenurilor, silvicultura,in sistem ecologic, certificarea produselor autohtone,etc.

 

Valoare ajutor de minimis solicitată :757.227,5 lei, respectiv, 171.999,43 Euro

 

Activitați:

        1. Inființare SES 7 “SC RURAL CONSULTING BUCES SRL”

–  Stabilirea sediului intr-un sat din loc.Buces

–  Elaborare documente înființare și demersuri inreg.juridica

–  Inchiriere spațiu

–  Dotare cu materiale, echipamente tehnologice si de protectia muncii

– Definitivarea dosarului fiscal

        2. Servicii integrate de informare si consultanță:

 – Elaborare strategie de dezvoltare SES pe următorii 3 ani

        3. Publicitate și marketing:

– Conectare la rețele informatice

– Informare și publicitate , marketing, turistic , dezvoltare pagină web

        4. Servicii de management :

– Asistența managerială

– Gestionarea serviciilor și veniturilor

 

Sustenabilitatea instituțională:

        a)Segmentul de piață

– se vor presta servicii de informare, analize, studii privind dezvoltarea rurala, intocmirea de cereri de finantare pentru accesarea de fonduri

        b)Date privind concurența

– in zona precum si in comunele invecinate se regaseste un numar redus de astfel de societati care sa presteze servicii pentru populatia rurala oferind informatii indeaproape

         c) Desfacerea serviciilor

– serviciile SES 7 vor fi oferite prin campanii de informare si prin afise in beneficiul tuturor posibililor aplicanti,indiferent de varsta,categorie sociala, sex, ocupatie,venit

– SES 7 va fi furnizor direct al informatiilor privind realizarea agriculturii din punct de vedere academic, realizarea de studii sau analize in domeniul agricol, se vor asigura servicii de publicitate si informare

       d) Planul de vanzari

– serviciile de informare vor fi oferite pe suport hartie dar si electronic acolo unde este cazul, prin caile de comunicare moderne internet

        e) Politica de preturi

– pretul produselor livrate, va fi usor sub pretul pietei

       f) Transferabilitatea

– rezultatele muncii vor fi vizibile prin numarul mare de clienti care ne vor cumpara produsele si prin impresiile acestora consemnate pe pag.Web a SES

       g) Abordarea integrata

– SES 7 integreaza si sustine direct includerea serviciilor celorlalte 3 SES-uri intr-un lant valoric al serviciilor si produselor oferite de SES-urile din regiunea Vest,infiintate prin proiect

Sustenabilitatea financiară

– pentru continuarea proiectului, sustenabilitatea financiara vine din interior, din veniturile obtinute in urma valorificarii serviciilor,sursele de finantare vor fi veniturile obtinute, profitul net

 

Sustenabilitatea locurilor de muncă nou create prin proiect

– toate locurile de muncă nou create prin proiect , vor fi înregistrate în REVISAL prin contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României