SES 1 – Punct de lucru ONG

Înfiinţare şi funcţionare:

-este structura de economie socială fără personalitate juridică, care funcţionează în cadrul Asociaţiei Montana Moţilor ca activitate economică cod CAEN 5520

-ţine evidenţe contabile distincte

-existenţa sa va fi atestată ca activitate nouă iniţiată de Solicitant prin Declaraţia privind sediul secundar înregistrat la organul fiscal competent

 

Rezultate:

-SES 1 este o entitate nou creată fără personalitate juridică

-numărul de locuri de muncă nou create: 3

 

Obiective:

-dezvoltarea şi consolidarea capacităţii ONG pentru a oferi noi servicii şi noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea pe piaţa muncii în special din zonele rurale

-facilitarea accesului la noi servicii sociale şi educaţionale în beneficiul persoanelor de etnie romă, persoane cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială

-valoare ajutor de mimis acordat în valoare de 100000 euro

-asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 431.445 lei

-contribuţia solicitantului: 8.805,00 lei

 

Activităţi:

  1. Înfiinţarea SES 1 “Punct de lucru ONG”

-achiziţia unei firme de consultanţă specializată pe servicii de înfiinţare a asociaţilor nonprofit

-stabilirea locaţiei şi a scopului

-elaborarea documentelor de înfiinţare şi funcţionare

-încheierea contractului de comodat

-realizarea de achiziţii pentru dotarea SES-ului

-definitivarea dosarului fiscal

  1. Servicii integrate de informare şi consultanţă

-elaborarea strategiei de dezvoltare a SES pe următorii 3 ani privind activităţi  şi proiecte viabile, sustenabile privind oferirea de servicii sociale şi educaţionale grupurilor vulnerabile

  1. Publicitate şi marketing

-conectare la reţele informatice

-informare şi publicitate, dezvoltarea Pag Web a Punctului de lucru

  1. Managementul resurselor umane si al serviciilor

-formarea resurselor umane

-elaborarea fişelor de post şi a actelor de angajare

-gestionarea serviciilor de administrare clădire şi arhivare

Descrierea principalilor clienţi:

-persoane de etnie romă, tineri, adulţi şi persoane vârstnice, cu dificultăţi în integrare socială, fără venituri proprii, cu competenţe sociale reduse, fără pregătire profesională, marginalizaţi social

-femei în situaţii de risc, respectiv femei văduve, singure, lipsite de apărare, fără venituri stabile, aflate în situaţii defavorizate social şi educaţional

-persoane cu dizabilităţi fizice şi senzoriale, dependente de ajutor suplimentar

-persoane vârstnice cu probleme de sănătate şi familiale

Descrierea serviciilor oferite:

-servicii de asistenţă

-servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare

-servicii de inserţie socială

-serviciile oferite vor fi fără cazare, acordate la domiciliul beneficiarului

Planul de vânzări:

-publicitate şi mediatizarea serviciilor prin canale multimedia, prin pliante, afişe, contact direct

-ONG, prin Punct de lucru va intreprinde demersurile de contractare  de servicii sociale

-bugetul alocat: 300 lei/beneficiar

-personal angajat prestator de servicii la domiciului beneficiarului

-salarizarea personalului este asigurată prin proiect

Sustenabilitatea locurilor de muncă:

-contracte de muncă pe perioadă nedeterminată menţinute pe o perioadă mai mare de 12 luni

-locurile de muncă vor fi susţinute din venituri financiare obţinute de SES, prin prestare de servicii, sponsorizări şi surse externe de finanţare

-veniturile lunare ale SES 1 vor fi în jur de 24.420 lei, iar cele anuale se ridică la suma de 293040 lei, demonstrând solvabilitatea SES-ului dar şi capacitatea de sustenabilitate a locurilor de muncă

Activitati desfasurate in cadrul SES 1 – Punct de lucru ONG
august 2015

1. Evidenta situatiei angajatilor SES 1 – Punct de lucru ONG:
Incadrare juridica conform contractului individual de munca
Apartenenta la grupul tinta
Apartenenta la grupul vulnerabil

2. Intocmirea unui pliant informativ cu privire la activitatea SES 1: Pliant
3. Intocmirea fisei de post a Managerului SES 1 Fisa Post

4. Intocmirea documentatiei de acreditare a SES 1 ca furnizor de servcii sociale:
– Cerere de acreditare
– Angajament furnizor servicii sociale
– Organigrama asociatiei
– Certificat de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial
– Certificat de inregistrare fiscala
– Decizie de alocare spatiu pentru proiect
– Fisa de autoevaluare
– Regulament de organizare si functionare
– Cv-uri si copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala – calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor sociale

 

Pentru informații suplimentare puteți consulta site-ul dedicat structurii de economie socială SES 1 – Punct de lucru ONG ( Asociația Montana Moților )

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României